Tło biegacze
pl en
Facebook YT
Przetargi rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe (10.04.2018 r.)
Wykonanie usługi umycia okien poszczególnych obiektów sportowych Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMS/003/17

Remont hali sportowej z częścią administracyjno-biurową z wykonaniem strefy odnowy biologicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

ARMS/002/17
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe   (04.04.2017r.)
Wykonanie kontroli okresowych instalacji elektrycznych w 2017 r. w obiektach zarządzanych przez Agencję Rozwoju Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Kontrole okresowe instalacji elektrycznych

Zapytanie ofertowe   (04.04.2017r.)
Wykonanie kontroli okresowych instalacji i urządzeń sanitarnych w 2017 r. w obiektach zarządzanych przez Agencję Rozwoju Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

kontrole okresowe instalacjii sanitarnych

Zapytanie ofertowe   (04.04.2017r.)
Wykonanie kontroli okresowych przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów wentylacyjnych w 2017 r. w obiektach zarządzanych przez Agencję Rozwoju Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

kontrola okresowa przewodów kominowych

ARMS/001/17
Przebudowa stacji trafo oraz remont złącza kablowego na terenie Ośrodka Sportu przy ulicy B. Prusa 6 w Siedlcach

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe 10.03.2017r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa stacji trafo oraz remont złącza kablowego na terenie Ośrodka Sportu przy ul. B. Prusa 6 w Siedlcach.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMS/004/2016
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wyborze oferty

ARMS/003/16
Dostawa i montaż sprzętu sportowego do siłowni przy ulicy B. Prusa 6 w Siedlcach
 

ARMS/002/16  
Dostawa i montaż sprzętu sportowego do siłowni przy ulicy Jana Pawła II 6 w Siedlcach

ARMS/001/16
Remont siłowni na terenie Ośrodka Sportu przy ulicy B. Prusa 6 w Siedlcach

Zawiadomienie o wyborze oferty